Sytuacja polskiego przemysłu naftowego po odzyskaniu niepodległości #HSE

wpis w: HSE | 0
Prof. dr hab. Paweł Grata
„Wsparcie czy przeszkoda w działaniu? Spirytusowe mieszanki napędowe
w realiach polskiego przemysłu naftowego w okresie międzywojennym”

Sytuacja polskiego przemysłu naftowego po odzyskaniu niepodległości była trudna. Odcięcie od przedwojennych rynków zbytu, słabość rynku wewnętrznego oraz zwiększająca się rywalizacja na rynkach zewnętrznych skutkowały niewielką rentownością i sukcesywnym spadkiem rozmiarów produkcji.

Nowym zagrożeniem stała się też konkurencja, która pojawiła się ze strony wspieranego przez władze państwowe przemysłu gorzelniczego, forsującego koncepcję wprowadzenia do obrotu mieszanek paliwowych zawierających spirytus. Ich wejście na rynek, mimo sprzeciwu firm naftowych, oznaczało konieczność zastępowania części benzyny spirytusem i ograniczenie możliwości jej sprzedaży na rynku wewnętrznym. Negatywne tego skutki były konsekwentnie podnoszone przez przedstawicieli branży naftowej.

Dopiero poprawa koniunktury w II połowie lat 30. pozwoliły na stopniową zmianę postrzegania spirytusowych mieszanek napędowych. W warunkach rosnącego popytu wewnętrznego przy relatywnie stałej wielkości wydobycia możliwe stało się znaczące ograniczenie eksportu paliw, a spirytus mógł stać się pożądanym dodatkiem do mieszanek napędowych, co potwierdzał wzrost jego zakupów przez firmy naftowe.

Artykuł zostanie opublikowany już w środę, 10 sierpnia 2022 r.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.