Wyzwania polskiego przemysłu naftowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego #HSE

wpis w: HSE | 0
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Branża naftowa II Rzeczpospolitej. Blaski i cienie

Tekst jest próbą zarysowania głównych wyzwań polskiego przemysłu naftowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Przybliża dokonania z drugiej połowy XIX w. oraz pierwszych dekad kolejnego stulecia. Omawia proces odbudowy i rozwoju branży naftowej, przede wszystkim w zakresie kopalnictwa oraz przetwórstwa pozyskiwanego surowca. Ukazuje najważniejsze problemy, związane z sytuacją wewnętrzną, rynkami zagranicznymi, kryzysem ekonomicznym i wyzwaniami kapitałowymi.

Artykuł sygnalizuje również próby naprawy i rozwoju przemysłu naftowego, między innymi w oparciu o poszukiwania nowych złóż i współpracę z branżą motoryzacyjną.

Artykuł zostanie opublikowany już w niedzielę, 31 lipca 2022 r., w 169 rocznicę przeprowadzenia przez chirurga dr Zaorskiego w szpitalu we Lwowie udanej operacji, do powodzenia której przyczyniło się światło lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.