Historia Sektora Energii – zapowiedź czwartego artykułu

wpis w: HSE | 0

W ostatni dzień lipca, w 169 rocznicę przeprowadzenia udanej operacji przy świetle lampy naftowej Łukasiewicza, pojawi się w ramach projektu Historia sektora energii artykuł prof. dr hab. Grzegorza Ostasza (Prorektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza) pt.:

„Branża naftowa II Rzeczpospolitej. Blaski i cienie”

Autor przybliży dokonania przemysłu naftowego z drugiej połowy XIX w. oraz pierwszych dekad kolejnego stulecia.

 

Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.