Przedłużony nabór tekstów do kolejnego numeru „Energy Policy Studies”

wpis w: inne | 0

Ostateczny termin składania tekstów: 31 października 2019 r.

Redakcja serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.

deadline extended

Energy Policy Studies (EPS) jest czasopismem naukowym utworzonym w sierpniu 2017 r. z inicjatywy dra Mariusza Ruszel. Obecnie czasopismo naukowe wydawane jest w formie elektronicznej jako półrocznik (e-ISSN: 2545-0859). Natomiast w perspektywie czasu – wraz z rozwojem – planuje się wersję drukowaną oraz zwiększenie częstotliwości wydawniczej. Czasopismo naukowe EPS ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w ten sposób jest w stanie odzwierciedlać współczesny kontekst polityki energetycznej, która jest dynamicznie zmieniającą się dziedziną. EPS zaprasza do nadsyłania tekstów naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży energetycznej. Na łamach czasopisma naukowego publikowane są recenzowane artykuły naukowe. Czasopismo naukowe EPS wydawane jest jedynie w języku angielskimPublikacja artykułów w czasopiśmie jest możliwa bez żadnych opłat. Wydawcą i podmiotem zarządzającym czasopisma EPS jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Czasopismo naukowe „Energy Policy Studies” zostało umieszczone w następujących bazach indeksujących: