Nagrania video z paneli plenarnych i tematycznych IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

Serdecznie polecamy Państwa uwadze nagrania video paneli plenarnych oraz paneli dyskusyjnych z IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Otwarcie konferencji oraz keynote speech

 

Panel plenarny I – Strategiczne znaczenie Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

 

Panel plenarny II – Jakie źródła gazu dla państw Trójmorza

 

Panel plenarny III – Energetyka wiatrowa jako dźwignia rozwoju gospodarczego w Polsce

 

Panel plenarny IV – Elektromobilność – łańcuch wartości systemów ładowania

 

Panel plenarny V – Integracja rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej

 

Panel tematyczny 1.1 – Lokalna dystrybucja gazu skroplonego LNG

 

Panel tematyczny 1.2 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski

 

Panel tematyczny 1.3 – Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

 

Panel tematyczny 2.1 – Transformacja społeczna i innowacyjność sektora energii

 

Panel tematyczny 2.2 – Technologie dla czystego powietrza

 

Panel tematyczny 2.3 – Ciepłownictwo oraz efektywność

 

Panel tematyczny 3.1 – Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej cz. I

 

Panel tematyczny 3.2 – Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej cz. II

 

Panel tematyczny 3.3 – Odnawialne źródła energii

 

Panel tematyczny 4.1 – Polityka energetyczna wybranych państw

 

Panel tematyczny 4.2 – Nowe technologie w sektorze energii

 

Panel tematyczny 4.3 – Wspólny rynek energii Unii Europejskie

 

Panel tematyczny 4.4 – Bezpieczeństwo energetyczne – perspektywa studencka