Rozmowa z Panią Prezes GC Energy podczas paneli plenarnych III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

Rozmowa z Panią Elżbietą Muchą – Prezes GC Energy podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która została zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w dniach 16-17.04.2018 r.