Artykuły ekspertów Instytutu w czasopiśmie branżowym „Nowa Energia” nr 2(67)/2019

wpis w: inne | 0

W najnowszym numerze czasopisma branżowego „Nowa Energia” nr 2(67)/2019 znajdują się 2 artykuły ekspertów Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Anna Kucharska, Rola gazu ziemnego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce, „Nowa Energia” nr 2(67)/2019, s. 74-76 (otwórz pdf)

Rafał Miętkiewicz, Jaki kształt „Bramy Północnej”?, „Nowa Energia” 2(67)/2019, s. 70-72 (otwórz pdf)

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego numeru „Nowe Energii”: https://nowa-energia.com.pl/2019/06/15/ne-03-2019/

logo krzywe