Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute has issued the following scientific publications:

Okładka-klastry-energii-1Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020.

ISBN: 978-83-946727-7-5

e-ISBN: 978-83-946727-8-2

Reviewier:

Piotr D. Moncarz, Ph.D., PE, NAE, Stanford University
Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Download summary – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Download e-book – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

IPE LOGO 2 en    PSE-logo

 

MR OKLADKA MONOGRAFIA 1-frontBezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019.

ISBN: 978-83-946727-6-8

Reviewer:

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Download free e-book:

Download e-book: Energy security of Poland and Europe

IPE LOGO 2 en

 

 

 

plik-2jpg-2Energy Policy Transition – The Perspective of Different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.

ISBN: 978-83-946727-2-0

Reviewers:
Władysław Mielczarski, Full Professor, Lodz University of Technology
Piotr D. Moncarz, NAE, Adjunct Professor, Stanford University

The task of Energy Policy Transition – The Perspective of Different States financed under the agreement 882/P-DUN/2016 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated for dissemination activities.

Download free e-book:

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States

mnisw

 

 

 

 

 

global-lng-market

Marcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza, Global LNG Market, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów-Warszawa 2017.

The task of Global LNG Market financed under the agreement 882/P-DUN/2016 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated for science dissemination activities.

Download free e-book:

Global LNG Market

mnisw