Bez tytułu

Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness

red. M. Ruszel, A. Wiktowska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2022

ISBN 978-83-958517-3-5 (e-book)

ISBN 978-83-958517-2-8 (wersja drukowana)

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

>>> Pobierz bezpłatną wersję e-book 

e-book [PDF]

e-book [MOBI, EPUB]

Niniejsza książka wyraża wyłącznie poglądy jej autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

 

Książka została wysłana do 60 bibliotek w Polsce i 50 bibliotek w Europie i na świecie. Wysłano łącznie 250 egzemplarzy książki.

Lista bibliotek w Polsce:

 1. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 2. Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 3. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 4. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 5. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 6. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 7. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 8. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 9. Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
 11. Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 12. Biblioteka Politechniki Lubelskiej
 13. Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 14. Biblioteka Politechniki Białostockiej
 15. Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 16. Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
 17. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 18. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
 19. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 20. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 21. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 22. Biblioteka Jagiellońska
 23. Biblioteka Narodowa
 24. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 25. Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN
 26. Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 27. Biblioteka Ekonomiczna Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
 28. Biblioteka Główna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 29. Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
 30. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 31. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 32. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
 33. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
 34. Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie
 35. Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu
 36. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 37. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 38. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 39. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 40. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 41. Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 42. Biblioteka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 43. Biblioteka Śląska
 44. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
 45. Międzyinstytutowa Biblioteka Instytutów Politologii, Filozofii i Socjologii
 46. Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Uniwersytecka
 47. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 48. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
 49. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 50. Biblioteka Instytutu Energetyki w Warszawie
 51. Biblioteka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 52. Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej
 53. Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 54. Biblioteka Akademii Wojska Lądowych we Wrocławiu
 55. Biblioteka Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 56. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
 57. Biblioteka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 58. Centralna Biblioteka Wojskowa
 59. Główna Biblioteka Komunikacyjna
 60. Biblioteka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Lista bibliotek zagranicznych:

 1. George C. Marshall European Center for Security Studies
 2. Vienna School of International Studies
 3. Institute of International Relations Prague
 4. OSCE Academy in Bishkek
 5. The University Library in Bratislava
 6. National University of Public Service
 7. Corvinus University Budapest
 8. Budapest Metropolitan University
 9. Eötvös Lóránd University
 10. University of Public Service
 11. Elte University Library
 12. Centre for Energy Research
 13. Pázmány Péter Catholic University
 14. Humboldt Univeristy Library
 15. Freie University Library
 16. DIW Berlin Library
 17. PIK Poczdam Library
 18. Technical Univeristy of Denmark Library
 19. The Impierial Collage of Science, Technology and Medicine (UK) Library
 20. Aalborg Univeristy Library
 21. Utrecht Univeristy Library
 22. Univeristy of Montpellier Library
 23. KTH Royal Institute of Technology Library
 24. National Technical Univeristy of Athens Library
 25. Pierre and Marie Curie Univeristy – Paris Library
 26. Polytechnic Institute of Milan Library
 27. Aalto Univeristy Library
 28. MINES ParisTech Library
 29. Univeristy College Dublin Library
 30. Univeristy of Bordaeux Library
 31. Univeristy of Genoa Library
 32. Univeristy of Padova Library
 33. Uppsala Univeristy Library
 34. Polytechnic Univeristy of Catalonia Library
 35. Polytechnic Univeristy of Turin Library
 36. Polytechnik Univeristy of Valencia Library
 37. Univeristy of Bologna Library
 38. Univeristy of Palermo Library
 39. University of Zagreb Library
 40. University of Cambridge Library
 41. Univeristy of Oxford Library
 42. Istanbul University Central Library
 43. Swiss Federal Institute of Technology Zurich Library
 44. National Autonomous University of Mexico Library
 45. University of Beuos Aires Library
 46. Indian Institute of Science Library
 47. University of Chile Library
 48. Harvard Univeristy Library
 49. Massachusetts Institute of Technology Library
 50. The Univeristy of Texas Austin Library

 


 

Felczak-4K-1

 

Zadanie publiczne sfinansowane z dotacji celowej Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im W. Felczaka – umowa nr DOF-K/IF/RD12/24/2021 o wsparcie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.