Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza jest jedną z instytucji, która zaangażowana jest w powstanie monografii wieloautorskiej Wspólny rynek gazu ziemnego Unii Europejskiej.