W grudniu 2015 r. ukazała się publikacja naukowa Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, red. S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015. Publikacja ta powstała przy wsparciu merytorycznym m.in. Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Ekspert Instytutu jest jednym z autorów oraz redaktorów naukowych niniejszej publikacji. Szczegółowe informacje o publikacji znajdują się na stronie internetowej.