W grudniu 2015 r. ukazała się publikacja naukowa: M. Gałczyński, M. Ruszel, P. Turowski, R. Zajdler, A. Zawisza, Globalny rynek LNG, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015. Publikacja ta powstała przy wsparciu merytorycznym m.in. Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Ekspert Instytutu jest jednym z autorów oraz redaktorów naukowych niniejszej publikacji. Szczegółowe informacje o publikacji znajdują się na stronie internetowej.