Sponsor Główny
Sponsor Srebrny
Organizatorzy

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza ogłosił Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To kolejna inicjatywa rzeszowskiego think tanku.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Dodatkowo przedsięwzięcie nakierowane jest na zwiększanie świadomości w obszarze ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli świadomych konsumentów oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Wierzymy, że doceniając działania najefektywniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju, przyczynimy się do przyspieszenia procesu zrównoważonej transformacji regionalnych elementów struktury energetycznej. Wydarzenie ma być również impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. 

 

Kategorie konkursu to:

  1. Inwestycja Roku – transport i budownictwo,
  2. Akcja Społeczna Roku – podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej,
  3. Innowacja Roku – nowatorstwo energetyczne w skali samorządy.

Kapituła konkursowa będzie składać się z doświadczonych ekspertów. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Sponsorami/partnerami Konkursu zostali: PKN ORLEN S.A. (Sponsor Głowny) oraz Polska Spółka Gazownictwa (Sponsor Srebrny).

Projekt został objęty patronatem medialnym m.in.: TVP3 Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii, BiznesAlert, Nowa Energia, GospodarkaPodkarpacka, Biomasa, Elektroinżynieria, Energetyka, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Energetyka Wodna, Energetyka24.com, Energetykon, Energia i Recykling, EURACTIV.pl, Filary Biznesu, Forum Polskiej Gospodarki 24, Gazeta Bankowa, Gazeta Politechniki, GlobEnergia, Miesięcznik Instal, Nowiny24, Nuclear.pl, Optimal Energy, Ozeon, Portal Gospodarka Morska, Radio Centrum, Smart-Grids.pl, Srodowisko.pl, Świat OZE, Teraz Środowisko, Trendy w Energetyce, W Gospodarce, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl. Spodziewamy się kolejnych patronatów medialnych.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konkursJST

 

Film zapowiadający Konkurs znajduje się pod adresem:   www.youtube.com/watch?v=TuB7vmyXy5Q

 

 

>> Formularz zgłoszeniowy <<

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2021 r. (godz. 23.59)

***

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Instytut wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

 

Kontakt dla mediów: inż. Paulina Zwolenik, kom. 737 880 413; e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl

 

Kontakt dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie: dr inż. Sławomir Stec,

kom. 737 880 769; e-mail: sstec@instytutpe.pl