Ogólnopolska konferencja naukowa “Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: konferencje | 0

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckiego Koła Naukowego “Eurointegracja” serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji w zakresie przyszłości polityki energetycznej Unii Europejskiej. Szczególnie istotne znaczenie będzie miał proces rozwoju koncepcji Unii Energetycznej, który będzie rzutował nie tylko na poziom bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, lecz również na konkurencyjność ich gospodarek narodowych. Zasadniczym wyzwaniem stanie się kwestia transformacji energetycznej. Z perspektywy Polski istotne jest pytanie o sposób realizacji transformacji polskiego sektora energii, który z jednej strony powinien zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej zwiększać konkurencyjność polskiego przemysłu.

Podczas paneli plenarnych dyskusja dotyczyć będzie perspektyw rozwoju Unii Energetycznej oraz transformacji polskiej polityki energetycznej. Natomiast sesje tematyczne obejmować będą zagadnienia: bezpieczeństwa energetycznego UE, wspólnego rynku energii, transformacji energetycznej w państwach unijnych, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii, inteligentnych sieciach oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii obszaru energii.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w zakładce Konferencja.