VIII Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

(11-12 września 2023 r.)


Pytania dot. Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja2023@instytutpe.pl

Telefon kontaktowy w sprawie Konferencji:

+48 737 335 709

Miejsce Konferencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Budynek V – Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów