Trwa kolejna edycja bezpłatnego konkursu dla innowacyjnych energetycznie samorządów

wpis w: inne | 0

III Konkurs Baner (1920x1080 px)

Instytut Polityki Energetycznej po raz trzeci już organizuje wspólnie z partnerami Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To możliwość promowania najciekawszych rozwiązań dotyczących oszczędności energii, wdrażania nowych źródeł energii i paliw, ochrony klimatu, a także aktywizacji mieszkańców w tej dziedzinie.

W konkursie mogą brać udział wszystkie samorządy gminne w Polsce. Zgłoszenia będzie można składać do 31 października 2023 r. Wszystkie zostaną przeanalizowane przez kapitułę (naukowców, ekspertów oraz dziennikarzy branżowych).

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie samorządów najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, a także przyczyniających się do realizacji założeń krajowej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto celami konkursu jest popularyzacja aktywności i osiągnięć samorządów na polu transformacji energetycznej, a także promowania najlepszych przykładów.

– Chcemy kształtować świadomość lokalnych społeczności, zachęcać do oddolnego działania na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator Konkursu, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

W konkursie oceniane będą zrealizowane w 2022 r. przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w trzech dziedzinach:

– Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;

– Inwestycja Roku z zakresu transportu;

– Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcia te powinny mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

– W poprzednich latach uznanie kapituły zdobyły projekty mikroinstalacji OZE, elektrownia biogazowa zasilaną masą organiczną czy też wdrożenie komunikacji publicznej opartej na autobusach elektrycznych – wylicza dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. – Także podczas tej edycji liczymy na ciekawe zgłoszenia.

W tym roku – podobnie jak w poprzednim – jest również dodatkowa kategoria konkursu, czyli Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa. W tej kategorii oceniane będą koncepcje projektów, które wpisują się w uznany katalog działań na rzecz poprawy ciepłownictwa.

– Liczymy do tej kategorii zgłoszą się samorządy, które posiadają ciepłownie i planują je modernizować – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej.

Nagrodą w tej kategorii będzie sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (specyfikacja istotnych warunków zamówienia, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne), tak by samorząd mógł sięgnąć po środki z unijnego instrumentu ELENA.

Każdy zainteresowany startem w tej kategorii otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach 9 października 2023 r. na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance) jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 listopada 2023 r. – podczas III Kongresu 3W w Warszawie (DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw).

 

Dzięki wsparciu partnerów, udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii

Link do formularza zgłoszeniowego https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy-3/

Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Generalnym – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Partnerem Strategicznym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sponsorem Głównym Polską Spółką Gazownictwa Spółka  z o.o., a także Sponsorem Wspierającym – Metrolog S.A.

  • Organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
  • Partner Generalny: ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA
  • Partner Strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Sponsor Główny: PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • Sponsor Wspierający: Metrolog Sp. z o.o.
  • Sponsor Srebrny: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Fot. 1 Osiem gdyńskich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Strażnicy energii” i podjęło działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Fot. Paweł Marszałkowski/gdynia.pl

IP Konkurs JST2023 zapowiedź Fot. Gdynia — kopia

Fot. 2 Rezultaty projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Fot. Urząg Gminy w Przywidzu

IP Konkurs JST2023 Fot. 2 Przywidz

Filmy:

Zobacz wypowiedź eksperta Agencji Rozwoju Przemysłu Szymona Płońskiego

Zobacz wypowiedź koordynatora konkurs dr inż. Sławomira Steca, eksperta Instytutu Politechniki Rzeszowskiej

Zobacz wypowiedź wójta Przywidza Marka Zimakowskiego, dwukrotnego laureata konkursu

Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Generalnym – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Partnerem Strategicznym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sponsorem Głównym Polską Spółką Gazownictwa Spółka  z o.o., a także Sponsorem Wspierającym – Metrolog S.A. i Partnerem Srebrnym – Polską Grupą Energetyczną S.A.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.