Sesja Posterowa online VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

Dnia 7 września 2021 r. przeprowadzony został II etap konkursu na najlepszy Poster Naukowy. Zespół Jury, w skład którego weszli: dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE Polskiej Akademii Nauk) oraz Piotr Leszczyński (Studenckie Koło Naukowe “Eurointegracja”) przeprowadził indywidualne rozmowy online z autorami 5 najlepszych posterów naukowych. Następnie po analizie przedstawianych prac oraz badań naukowych Jury wyłoniło laureatów konkursu na najlepszy Poster Naukowy, którzy zostaną ogłoszeni 14 września br. podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Energetyczne- filary i perspektywa rozwoju”.

Dla autorów najlepszych posterów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Przypominamy, że I etap konkursu na najlepszy Poster Naukowy odbył się podczas sesji posterowej w czwartek, 2 września 2021 r. Wydarzenie przeprowadzono w formule hybrydowej, przy użyciu platformy Microsoft Teams. Do udziału w tegorocznej edycji sesji posterowej zgłosiło się 28 autorów, którzy przesłali 14 prac.

Księga Posterów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy

ISBN:978-83-958517-0-4 (wersja bezpłatna, CC BY-NC-ND 4.0).

 

Partnerzy Strategiczni: ML System S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., GK PGNiG

Główny Partner: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Srebrni Partnerzy: OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., Polska Spółka Gazownictwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Olesiński i Wspólnicy, Asseco Poland, Electro Marine Service

Brązowi Partnerzy: Lotos S.A., PERN S.A., EuRoPol GAZ S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., MPWiK Rzeszów, IBG Instalbud, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., INTEGRA, OMIS S.A.

Sponsorzy wspierający: Gas Trading S.A., 4Prime, Inżynieria Rzeszów S.A., FAKRO, ICsec S.A., DFE Security, Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE” S.A., Euro-Eko Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Więcej informacji o Konferencji: www.instytutpe.pl/konferencja2021

#IPE #FiPR #BezpiecznaVIKonferencja  #Rzeszów2021

FIPR ZBIORCZA PION