Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie – Warsztaty dla JST

wpis w: inne | 0

III. Edycja Konkursu na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd gminny roku.

Kategoria: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa

Scenariusz warsztatów 21 września w Warszawie, pt.: „Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie.”

 

Założenia:

 1. Warsztat dla pracowników PEC-ów i gmin jest bezpłatny.
 2. Ilość miejsc na warsztacie to 50 osób.
 3. Warsztat zostanie przeprowadzony w Warszawie w formule stacjonarnej. Opcjonalnie w wersji hybrydowej do celów szkoleniowych dla pozostałych osób.
 4. Warsztat potrwa 7 godzin w godzinach 10-17.
 5. Za organizację, koordynację i promocję warsztatu odpowiada IPE.
 6. Lokal do przeprowadzenia warsztatu zapewni BGK, lub ARP.
 7. Catering zapewnia IPE.
 8. Warsztat ma za zadanie przedstawić potencjalne ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania transformacji energetycznej gminnych ciepłowni.
 9. Warsztat jest kontynuacją warsztatu z II Edycji, który się odbył 18-19 sierpnia 2022 roku i ma za zadanie uzupełnić wtedy przekazaną wiedzę.
 10. Na warsztat obowiązuje rejestracja, którą prowadzi IPE przez formularz online, tak jak w zeszłym roku. Formularz zawiera informacje: imię, nazwisko, instytucja, służbowy mail, służbowy telefon i stanowisko.
 11. Każdy moduł będzie zawierał część dot. prezentacji – w formie wykładu oraz możliwość zadawania pytań. Moderatorzy będą wskazywać kto zabierze głos.
 12. Będzie możliwość zadania pytania w formie mailowej po warsztacie do prelegentów.
 13. IPE przedstawi plan promocji warsztatu do PEC-ów i gmin.
 14. Warsztat będzie podzielony na dwie części. W pierwszej będzie to część wykładowa i teoretyczna – powtórzenie i rozszerzenie kwestii, które zostały poruszone w zeszłym roku. Druga część będzie poświęcona analizie studium przypadku – przeprowadzonego całego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Konkurs (Baner 1500×500 px)

Agenda warsztatu w poniedziałek 9 października br.

Biblioteka ARP S.A. Nowy Świat 6/12, V p. Warszawa

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie warsztatu – przywitanie gości – prof. Tomasz Gackowski – ARP S.A., prof. Mariusz Ruszel – IPE

10:10 – 10:30 – przypomnienie edycji 2022 – warsztaty oraz zwycięzca konkursu w Edycji 2022 – IPE – Sławomir Stec, Szymon Płoński – ARP

Część wykładowa 10:00 – 15:30

Moduł nr 1 – 10:30 – 11:20

Regulacje i rynek ciepłowniczy w Polsce – moduł prowadzony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii – dyr. Krzysztof Skowroński, ekspert Marcin Cichowicz

Tematyka: zmiany regulacyjne w ciepłownictwie 2022 / 2023, plany zaopatrzenia gminy w ciepło, efektywny system ciepłowniczy, klastry energii i spółdzielnie energetyczne, taryfy URE.

11:20 – 11:40 – prezentacja PSG – gaz dla ciepłownictwa – inwestycje gazowe w ciepłownictwie.

11:40 – 12:10 – prezentacja Instytutu PE p. Paweł Turowicz – Szanse, wyzwania i zagrożenia dla sektora ciepłownictwa w świetle przyjętych polityk energetycznych w Polsce i transformacji energetycznej.

Przerwa kawowa – 12:10 – 12:20

—-

Moduł nr 2 – 12:20 – 14:00

Finansowanie – moduł prowadzony przez ARP TFI, BGK i KAPE

12:20 – 12:50 – prezentacja KAPE – ekspert Marcin Cichowicz – Aktualne możliwości finansowania transformacji ciepłownictwa przez NFOŚiGW, w programie FENIKS oraz w ramach programu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

12:50 – 13:10 – możliwości finansowania przez ARP TFI

13:10 – 13:40 – możliwości ułożenia planu transformacji energetycznej w ramach instytucji rozwoju Polskiego Funduszu Rozwoju – instrumenty BGK

Przerwa obiadowa 13:40 – 14:10

Moduł nr 3 – 14:10 – 15:30

Technologiczne aspekty transformacji ciepłownictwa – panel prowadzony przez PSG, Metrolog, ARP TFI

14:10 – 14:40 – PSG – perspektywy gazu w ciepłownictwie – gaz ziemny, biogaz, biometan, LNG

14:40 – 15:10 – Metrolog – w kierunku elektryfikacji ciepłownictwa – systemy mieszane

15:10 – 15:30 – ARP TFI – czy pełna elektryfikacja ciepłownictwa jest możliwa?

Przerwa kawowa 15:30-15:40

Moduł nr 4 część warsztatowa 15:40 – 17:00

Warsztat w trakcie, którego będą dostępni wszyscy eksperci: IPE, BGK, ARP, ARP TFI, KAPE, Metrolog i PSG.

W tej części zostaną przedstawione i omówione przykłady realizacji inwestycji w Polsce w przedziale do 1-50 MW w ciepłowniach gminnych. W wykładzie wezmą aktywny udział przedstawiciele PEC-ów i gmin tworząc zarys planu dekarbonizacji własnego PEC-u w oparciu o zaprezentowane przykłady.