Publikacja artykułów naukowych bez udziału w V Konferencji Naukowej

wpis w: inne | 0

Przypominamy o możliwości publikacji artykułów naukowych, bez udziału w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 12-13.10.2020 r.

Opłata za publikację artykułu naukowego bez udziału w Konferencji wynosi 300 zł.

Szczegółowe informacje: www.instytutpe.pl/konferencja2020/publikacja-artykulow-2020

Formularz zgłoszeniowy: www.instytutpe.pl/konferencja2020/formularz-zgloszeniowy-2020

30 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin przesłania artykułu naukowego (publikacja w 2020 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji)

15 maja 2020 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu w języku angielskim do czasopisma

W przypadku jakichkolwiek pytań osobą kontaktową ze strony organizatorów będzie Pani mgr Maria Kubacka mail mkubacka@instytutpe.pl .

Czasopisma naukowe współpracujące z nami: “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (70 punktów), “Polish Journal of Environmental Studies” (40 punktów), „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (20 punktów), “Sprawy międzynarodowe” (20 punktów), “Polityka energetyczna” (20 punktów), “Przegląd Europejski” (20 punktów), “Eastern Review” (20 punktów), “Polityka i Społeczeństwo” (20 punktów), “Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” (20 punktów), Miesięcznik “Instal” (20 punktów), “Studia i Materiały (20 punktów), “Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (5 punktów), “Problemy Jakości” (5 punktów), “Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (5 punktów), “Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” (5 punktów), “Modern Management Review” (5 punktów), “Energy Policy Studies”.