Publication of scientific articles without participation in the 5th Scientific Conference

wpis w: inne | 0

We would like to remind you of the possibility of publishing scientific articles without participation in 5th Scientific Conference “Energy Security – Pillars and Development Perspective” October 12-13, 2020.

The fee for publishing the scientific article without participating in the Conference is 300 zlotys.

Detailed information: www.instytutpe.pl/konferencja2020/publikacja-artykulow-2020

Application form: https://www.instytutpe.pl/en/konferencja2020-en/application-form-2020/

15 May 2020 r. – the deadline for sending the article in English to the journal

In case of any questions, the contact person from the organizers will be Maria Kubacka, M.A., e-mail: mkubacka@instytutpe.pl .

Scientific journals cooperating with us: “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (70 points), “Polish Journal of Environmental Studies” (40 points), „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (20 points), “Sprawy międzynarodowe” (20 points), “Polityka energetyczna” (20 points), “Przegląd Europejski” (20 points), “Eastern Review” (20 points), “Polityka i Społeczeństwo” (20 points), “Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” (20 points), “Studia i Materiały” (20 points), Miesięcznik “Instal” (20 points), “Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (5 points), “Problemy Jakości” (5 points), “Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (5 points), “Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” (5 points), “Modern Management Review” (5 points), “Energy Policy Studies”.