Prace nad stworzeniem anglojęzycznej wersji publikacji naukowej „Energy Policy Transition – perspective of different States”

wpis w: inne | 0

Instytut Polityki Energetycznej Ignacego Łukasiewicza przygotowuje angielską wersję książki naukowej “Energy Policy Transition – perspective of different States”.

Zadanie „Energy Policy Transition – perspective of different States” jest finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ept