Podsumowanie VII Konferencji “Bezpieczeństwo energetyczne…”

wpis w: inne | 0

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich. Temat, który zdominował VII edycję Konferencji to bezpieczeństwo energetyczne w kontekście obecnych zawirowań na rynku energii i równolegle prowadzonej transformacji energetycznej.

Organizatorem Konferencji był Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.


W Konferencji uczestniczyło stacjonarnie ponad 300 osób. W 28 panelach wystąpiło 163 prelegentów, w tym 30 gości z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali 33 ośrodki naukowe i 60 instytucji. Wśród uczestników byli przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych i think tanków oraz menedżerowie firm z sektora energetycznego. Dyskusja w międzynarodowym gronie była możliwa dzięki naukowcom i ekspertom ze Stanów Zjednoczonych (Uniwersytet Stanforda, Baker Institute przy Uniwersytecie Rice’a), z Ukrainy (Kijowski Instytut Politechniczny, Centrum Razumkowa) czy z Forum Ekonomicznego w Davos.

Wydarzenie wsparło 26 partnerów22 patronów honorowych oraz 30 patronów medialnych.

Podsumowanie VII Konferencji IPE 2022


FOTORELACJA:

1drv.ms/u/s!AhEOh-mokDzwxjPfL3OK5oYfs9VD?e=BMhoph

PANELE KONFERENCYJNE oraz WYWIADY:

www.youtube.com/channel/UCbTNxMMts_5TZGZG26xkjHQ

Już po raz drugi, Konferencja wspierana była przez Pion Dyplomacji Publicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Jest to jedyna konferencja na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w kraju, w organizację której włączyły się struktury Sojuszu.

Patronat honorowy nad VII Konferencją objęli m.in.: Prezes Rady MinistrówMinister Klimatu i ŚrodowiskaMinister Spraw ZagranicznychMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinister Edukacji i Nauki. 


Udział w Konferencji wzięli m.in.: Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska; Wiceminister Aktywów Państwowych – Karol Rabenda; Minister Energetyki Republiki Litewskiej – Dainius Kreivys; Wiceminister Energetyki Ukrainy – Jarosław Demczenko; Poseł do Parlamentu Europejskiego – dr Bogdan Rzońca; Poseł do Parlamentu Europejskiego – dr Patryk Jaki; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Poncyljusz.

Nie zabrakło również menedżerów firm z sektora energetycznego, tj. m.in.: Dawid Cycoń – Prezes ML SystemJarosław Trybuchowicz – Prezes Zarządu ORLEN Neptun I / Prezes Zarządu Baltic PowerTymoteusz Pruchnik – Prezes Zarządu Gas-TradingJanusz Magoń – Wiceprezes Zarządu PGE ObrótJan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE DystrybucjaGrzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu PGE Baltica ds. Finansowych; Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa NarodowegoCezariusz Lesisz – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu LOTOS PetrobalticKamil Basaj – Prezes Fundacji INFO OPS Polska / doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB); Dr inż. Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Sektor naukowy i ekspercki reprezentowali m.in.: prof. dr inż. Piotr Moncarz ze Stanford University; dr hab. Leszek Jesień, prof. CC; dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Maciej Kolaczkowski ze Światowego Forum Ekonomicznego; prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp; dr hab. Jacek Reginia-Zacharski; dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula; dr inż. Karol Wawrzyniak oraz  Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Uczestnikami dyskusji byli również m.in.: gen. bryg. dr Tomasz Kowalik – Zastępca Szefa Sztabu Wsparcia w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim (NATO); Marc D. Thoreson – Kierownik Programu System Rurociągów w Europie Środkowej (CEPS) w Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA); Julijus Grubliauskas – Staff Officer, Climate and Energy Security Section, Emerging Security Challenges Division – NATO HQ (Brussels); Can Ögütcü – Civilian Expert at Supreme Headquarters Allied Powers Europe (NATO/SHAPE) oraz Dominik P. Jankowski – Kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO.

Więcej informacji w zakładce: PRELEGENCI


PGE_Akademia_Wilfriedo_Leona_930x180


Głównym wątkiem tegorocznych dyskusji było bezpieczeństwo energetyczne w kontekście obecnych zawirowań na rynku energii i równolegle prowadzonej transformacji energetycznej. Panele plenarne i tematyczne dotyczyły:

  • kierunków rozwoju gospodarki wodorowej,
  • pozycji oraz roli dużej i małej energetyki jądrowej,
  • morskiej energetyki wiatrowej,
  • zagrożeń hybrydowych dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej,
  • niebezpieczeństw płynących ze strony kampanii dezinformacyjnych,
  • rozwoju energetyki odnawialnej,

a także oceny bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej oraz analizy zmian zachodzących w globalnej polityce energetycznej w skutek wojny w Ukrainie z wyciągnięciem wniosków dla Polski i Europy Zachodniej.

Pierwszy panel konferencji nosił tytuł „Bezpieczeństwo energetyczne a transformacja energetyczna w Europie”. Jego uczestnicy, wśród których był minister energetyki Litwy i wiceminister energetyki Ukrainy, stwierdzili, że współpraca, zrozumienie i realizacja wspólnych projektów przez państwa Europy Środkowej jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia im bezpieczeństwa energetycznego.

Kolejny panel konferencji dotyczył kierunków rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Według jego uczestników Polska ma ogromny potencjał intelektualny, naukowy, jak również przemysłowy do tego, aby być wśród państw, które będą liderami w zakresie gospodarki wodorowej. „Na boomie transformacji energetycznej związanej również z gospodarką wodorową powinny powstać w Polsce dwie, trzy potężne firmy technologiczne na skalę światową i myślę, że mamy do tego pełen potencjał” – powiedział biorący udział w panelu Dawid Cycoń, prezes ML System.

Uczestnicy panelu „Morska energetyka wiatrowa” zwrócili uwagę, że budowa morskich farm wiatrowych pod wieloma względami stanowi wyzwanie dla firm realizujących te inwestycje, ale wymaga ona od nich również wzajemnej współpracy. „W perspektywie naszej inwestycji nie możemy pomijać wojny na Ukrainie i związanego z nim zawirowania na rynku materiałów, ale pamiętajmy, że koniunktura zawsze towarzyszy tak długim procesom inwestycyjnym – powiedział Grzegorz Wysocki, wiceprezes ds. finansowych PGE Baltica.

Tematyka związana ze źródłami jądrowymi była przedmiotem panelu „Pozycja oraz rola dużej i małej energetyki jądrowej – szanse i zagrożenia dla rozwoju”. Z dyskusji podczas panelu wynikało, że zarówno duże, jak i małe jądrowe źródła energii są podobnie zeroemisyjne jak OZE, a największy wpływ na ich rozwój i stosowanie ma polityka. Zagadnienie to dotyczy zarówno Unii Europejskiej, całego świata, jak i poszczególnych państw.


IKONOGRAFIKA-program-VII_Konferencja_2022-IPE


Rok 2022 to Rok Ignacego Łukasiewicza ze względu na 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka – farmaceuty, przedsiębiorcy, działacza niepodległościowego, społecznika, filantropa, wynalazcy lampy naftowej i założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, a także patrona Instytutu Polityki Energetycznej oraz Politechniki Rzeszowskiej. To właśnie Ignacemu Łukasiewiczowi był poświęcony jeden z paneli konferencyjnych.

Podczas Konferencji została rozstrzygnięta II edycja Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Zwycięzcą konkursu dla JST, który otrzymał tytuł lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu, została gmina Gdynia.

Odbyło się także wręczenie Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie bezpieczeństwo energetyczne. Laureatami do tej pory byli przedsiębiorcy, politycy czy urzędnicy m.in.: dr Piotr NaimskiLars Lilleholt (Minister Energii i Klimatu Królestwa Danii), dr Michał Kurtyka, Piotr WoźniakTheodore J. Garrish (amerykański menedżer i polityk) czy Dawid Cycoń. W tym roku nagrodę w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz wzmacnianie niezależności energetycznej Europy otrzymał Dainius Kreivys – Minister Energetyki Republiki Litewskiej. Została również przyznana dodatkowa nagroda w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za realizację strategicznych inwestycji na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Europy, którą otrzymał Tomasz Stępień, Prezes Gaz-System. 

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr28 970x300


PARTNERZY i PATRONATY VII KONFERENCJI (2022)

This Conference is supported by
NATO’s Public Diplomacy Division