Patronat Honorowy Prezesa URE

wpis w: inne | 0

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki objął Patronatem Honorowym VIII Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbywać się będzie w dniach 11-12 września 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Logo w poziomie w formacie JPEG (1482x591; 300 dpi)

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tematyką VIII Konferencji będzie bezpieczeństwo energetyczne analizowane przez pryzmat geopolityki i geoekonomii. W tym kontekście mowa będzie o wykorzystaniu wodoru, elektromobilności, morskiej energetyce wiatrowej, innowacjach w energetyce, polityce bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw. Nie zabraknie również wypowiedzi o energetyce jądrowej oraz o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej NATO.