Komentarz IPE nr 4/2016

wpis w: inne | 0

Zapraszamy do lektury Komentarza IPE nr 4-2016 – Interoperacyjność sektora elektromobilności w Holandii (8.12.2016 r.)
mgr Dominik Brodacki

Transformacja sektorów energii w Europie wchodzi na wyższy poziom. Rozwój gospodarczy państw oraz wzrost zamożności społeczeństw skutkuje w ostatnich latach skupieniem uwagi różnych podmiotów działających w branży energetycznej na kwestiach ochrony środowiska przyrodniczego. W czasie, gdy wiele państw na świecie dąży do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie stałego zaopatrzenia w ropę naftową i gaz ziemny, Holandia jest państwem, którego celem jest całkowite wyeliminowanie paliw konwencjonalnych z tych sektorów gospodarki, w których tradycyjnie znajdowały one szerokie zastosowanie. Warto podkreślić, że Holandia jest czołowym producentem gazu ziemnego w UE. W tym aspekcie szczególnie dużą przestrzenią do innowacji jest elektromobilność. Jakie czynniki determinują rozwój sektora elektromobilności w Holandii? Dzięki jakim rozwiązaniom i jakim sposobom ich implementacji, państwo to zbudowało na bazie nowych technologii zupełnie nową gałąź gospodarki? Efektywność wykorzystania potencjału elektromobilności jest możliwa do osiągnięcia dzięki interoperacyjności podejmowanych działań.

Pobierz pełną wersję Komentarza IPE nr 4-2016 – Interoperacyjność sektora elektromobilności w Holandii