II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

wpis w: inne | 0

Baner 2022 bez sponsorów

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022, który organizowany jest przez:

  • Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – podmiot koordynujący
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – podmiot współpracujący

To już druga edycja Konkursu, który organizowany jest cyklicznie w skali ogólnopolskiej. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas innego projektu – (corocznej) VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Konkurs ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Dodatkowo, wydarzenie celuje w zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska lokalnych społeczności, a tym samym dąży do zachęcania mieszkańców do pełnienia roli aktywnych konsumentów oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania transformacji energetycznej polskiego sektora energii.

Osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej, wynikających z regulacji Unii Europejskiej, wymaga podjęcia odpowiednich działań w różnych sektorach gospodarki, między innymi w transporcie i energetyce. Aby zrealizować te cele, koniecznym jest m.in. stałe wspieranie oraz promowanie rozwoju niskoemisyjnego transportu, zwiększanie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukowanie zanieczyszczeń powietrza, a przede wszystkim uświadamianie lokalnych społeczności w zakresie ekologii.  Stanowi to ważny element działań na rzecz obniżania emisyjności w transporcie i budownictwie, jak również prowadzi do podnoszenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Promowanie tego rodzaju działań podejmowanych przez władze lokalne może mieć kluczowy wpływ na realizację założeń transformacji energetycznej. Pobudzanie ruchów oddolnych w znaczny sposób ułatwi i przyspieszy transformację energetyczną Polski, co jest głównym celem projektu w perspektywie długoterminowej.

Konkurs ma za zadanie motywować do aktywnego udziału w modernizacji struktury energetycznej poszczególnych regionów, doceniając działania najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju. Wydarzenie ma być impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie zwycięzcy, laureatów i wyróżnionych odbędzie się 12 września 2022 r. podczas pierwszego dnia VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Ulotka I Ulotka II