Energy Policy Studies w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych – 5 pkt (MNiSW)

wpis w: inne | 0

Miło nam poinformować, że czasopismo Energy Policy Studies (EPS) (e-ISSN: 2545-0859) zostało zindeksowane w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych tworzonej przez zespół działający w Bibliotece Politechniki Gdańskiej.

➡ mostwiedzy.pl/pl/magazine/energy-policy-studies,1-47364

Za publikację artykułów w czasopiśmie autorzy otrzymają 5 punktów (MNiSW). Dotyczy to także numerów opublikowanych w latach ubiegłych – 2019, 2020.

p3

Czasopismo naukowe EPS (www.instytutpe.pl/eps) wydawane jest jedynie w języku angielskim, na licencji Open Access (CC BY-NC-ND 4.0). Publikacja artykułów w czasopiśmie możliwa jest bez żadnych opłat. Wydawcą i podmiotem zarządzającym czasopismem jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Najnowszy numer EPS (No. 2 (6) 2020)

!!CALL FOR PAPERS (No.1 (7) 2021)!!

Redakcja czasopisma naukowego “Energy Policy Studies” serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji >>> eps@instytutpe.pl Ostateczny termin ➡  31 maja 2021 r.