Analiza nr 3/2023

wpis w: inne | 0

Potencjał ścieków szarych w kontekście możliwości odzysku i zagospodarowania zdeponowanej w nich energii odpadowej w obiektach mieszkalnych

mgr inż. Beata Piotrowska

miniaturka

 

PEŁNA WERSJA – POBIERZ BEZPŁATNY PDF

 

Neutralność klimatyczna nie jest kwestią wyboru

Osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku jest następstwem zobowiązań podjętych w ramach podpisania porozumienia paryskiego w 2015 roku. W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła założenia Europejskiego Zielonego Ładu określającego wytyczne obowiązujące na drodze do wypracowania zerowej emisji netto. Transformacja ekologiczna jest wyzwaniem koniecznym i w pełni popartym stanowiskiem nauki, co potwierdza opublikowany w latach 2021-2022 i opracowany przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) szósty raport oceniający analizy naukowe, techniczne i społeczno-ekonomiczne dotyczące zmian klimatu (Sixth Assessment Report).

Gotowi na 55?

Ambitne plany klimatyczne i gospodarcze określane przez Radę i Parlament Europejski zaktualizowano publikując w 2021 roku pakiet regulacji pod nazwą Gotowi na 55 (Fit fot 55). Pakiet ten obejmuje zarówno nowelizacje jak i nowe zapisy legislacyjne, które mają stanowić narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz do ograniczenia emisyjność europejskiej gospodarki, o co najmniej 55% do 2030 roku w odniesieniu do poziomu emisji z 1990 roku.

Charakterystyka energetyczna budynków

Budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych w UE, dlatego tak ważne jest zmniejszenie zużycia energii na ich potrzeby. Nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków ujęta w pakiecie Gotowi na 55 określa nowe, zdecydowanie bardziej ambitne normy efektywności energetycznej tego typu obiektów budowlanych. Jest to istotne działanie, zwłaszcza że ocenia się, iż nawet 75% budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie6 .

rys 1