Warsztaty „Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie”

wpis w: inne | 0

Konkurs (Baner 1500×500 px)

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Metrolog Spółka z o.o., Polska Spółka Gazownictwa S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A. zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej (PEC) na warsztaty pt.: „Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie”. poświęcone w głównej mierze możliwościom finansowania transformacji energetycznej w ciepłownictwie. Warsztaty poprowadzą eksperci zajmujący się tematyką ciepłownictwa z wyżej wymienionych instytucji. Warsztaty odbędą się formie stacjonarnej w dniu 9 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 17.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zaś dojazd na koszt własny uczestników. W czasie warsztatów przewidziany jest catering. Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 5.10.2023 r. do godziny 12.00 na formularzu dostępnym na stronie LINK 

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zgłoszeń, lista osób zostanie wcześniej zamknięta.

Celem warsztatów jest wyposażenie przedstawicieli JST w kompleksową wiedzę na temat ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania modernizacji oraz uwarunkowań prawnych i technicznych.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia związane z ogólnym zarysem sytuacji w ciepłownictwie, z instrumentem ELENA, programem inicjatyw strategicznych, programem 3W – nowoczesne technologie, strategią dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznym uwarunkowaniom modernizacji źródeł ciepła.

Serdecznie zapraszamy.

jst grafika