THREE SEAS ONE OPPORTUNITY z udziałem dr hab. Mariusza Ruszel, prof. PRz

wpis w: inne | 0

17 maja 2023 r. dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza wziął udział w Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY, organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski, miesięcznik „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense. Celem Konferencji było podjęcie debaty na temat dynamicznych zmian w sytuacji międzynarodowej oraz wynikających z nich wyzwań dla państw Trójmorza, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i gospodarczego. Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz wystąpił w trakcie panelu: “STABILNOŚĆ ENERGETYCZNA TRÓJMORZA – HYBRYDOWE ROZWIĄZANIA DLA HYBRYDOWYCH WYZWAŃ”.

W trakcie wystąpienia dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz podkreślił, że wojna w Ukrainie przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania mocy odbiorczych terminali LNG w Unii Europejskiej z ponad 50% do poziomu ok. 85%. Ponadto w kilku państwach UE doszło do nacjonalizacji podziemnych magazynów gazu, dzięki czemu nie będą wykorzystywane instrumentalnie. Z perspektywy procesów transformacji energetycznej istotne jest budowanie odpowiednich partnerstw publiczno-prywatnych, zwiększanie efektywności energetycznej, a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej, jak również konsekwentne realizowanie inwestycji w oparciu o zintegrowane strategie.

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem:
https://www.3s1o.org

FwU22n2WIAEpr2V