BGK Partnerem Wspierającym Konkurs dla JST

wpis w: inne | 0

BGK LogoBank Gospodarstwa Krajowego został Partnerem Wspierającym II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Konkurs ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Dodatkowo, wydarzenie celuje w zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska lokalnych społeczności, a tym samym dąży do zachęcania mieszkańców do pełnienia roli aktywnych konsumentów oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania transformacji energetycznej polskiego sektora energii.