Historia wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej jest wielowiekowa #HSE

wpis w: HSE | 0
Łukasz Zborowski
„Czarne złoto – historia sektora energii”

Historia wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej jest wielowiekowa. Owszem, lampa naftowa, destylacja frakcyjna dająca naftę o niespotykanej dotychczas czystości, przemysłowe wydobycie ropy naftowej, w tym spod dna morskiego, oczyszczenie i przesył gazociągami gazu ziemnego, doprowadziły do eksplozji (sic!) przemysłu naftowego, energetyki transportu, chemii, farmacji i wielu innych dziedzin.

Artykuł zostanie opublikowany już w sobotę, 8 października 2022 r.

Sponsorem strategicznym projektu Historia sektora energii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.