Historia Sektora Energii – zapowiedź ósmego artykułu

wpis w: HSE | 0

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza jest autorem kolejnego artykułu, który zostanie opublikowany w ramach projektu Historia sektora energii. Jego artykuł pt.:

„Lwowskie czasopismo >>Nafta<< w latach 1893-1914”

dotyczy czasopisma „Nafta”, które ukazywało się we wspomnianych latach w formie miesięcznika lub dwutygodnika. Inspiracją do jego powstania był intensywny rozwój wydobycia ropy naftowej na terenie Galicji w tamtym okresie.

Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.