Malgorzata Jarosinska-Jedynak

Secretary of State at the Ministry of Funds and Regional Policy

Oversees the subject of implementation of EU funds under programs: Social Development, Eastern Poland and Regional Programs. Her duties also include coordinating the implementation of the new programming period for 2021-2027 and overseeing the Accessibility Plus program (she co-authored the Accessibility Act). She previously served as Minister of Funds and Regional Policy. For more than a dozen years she has been involved in EU funds, regional development and local government issues.

Mariusz Ruszel, PhD, DSc, Assoc. Prof.

Rzeszow University of Technology / Chairman of the Ignacy Lukasiewicz Institute for Energy Policy

Political scientist, university professor in the group of research and teaching staff in the Department of Economics of the Ignacy Lukasiewicz Faculty of Management at Rzeszow University of Technology. President of the Ignacy Lukasiewicz Institute for Energy Policy. Editor-in-chief of the scientific journal "Energy Policy Studies". Originator and chairman of the organizing committee of the cyclical Scientific Conference "Energy Security - Pillars and Development Perspective".

Winner of the scholarship of the Minister of Science and Higher Education for an outstanding young scientist (2017). Member of the Independent Scientific Evaluation Group (ISEG) of NATO's Science for Peace and Security program (2022-2024). Reviewer for many international and national scientific journals.
Specializes in energy security and national energy policy.

Marek Ustrobiński

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Inżynier budownictwa. Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przez 16 lat był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za inwestycje miejskie i miejską infrastrukturę. W tym czasie Rzeszów realizował setki inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską. Stworzono m. in. nowoczesny system uzdatniania wody, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Znacznie usprawniono system komunikacyjny Rzeszowa, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej m. in.: szkół, przedszkoli, hal sportowych. Rzeszów został skomunikowany z autostradą A4 i trasą szybkiego ruchu S19. Zmieniono strukturę taboru komunikacji miejskiej. Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, w którym większość miejskich autobusów jest zasilana gazem ziemnym. Po ulicach jeżdżą także autobusy elektryczne.

Większość miejskich inwestycji w wielu branżach w tym drogowej, energetycznej, informatycznej czy sanitarnej było nadzorowanych i koordynowanych przez wiceprezydenta Marka Ustrobińskiego.

Zarządzane przez Marka Ustrobińskiego MPWiK Rzeszów lokuje się wśród liderów w dziedzinie korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka posiada farmy fotowoltaiczne o powierzchni 4,5 hektara, buduje mniejsze instalacje na budynkach należących do firmy. Produkuje energię elektryczną i cieplną z biogazu wykorzystując proces kogeneracji. Rzeszowski MPWiK rozpoczął produkcję polepszacza gleby z osadów ściekowych.

Zanim Marek Ustrobiński objął funkcję wiceprezydenta Rzeszowa pracował m. in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów.

Participation in the 8th Scientific Conference "Energy Security - Pillars and Development Perspective" was confirmed by: