dr hab. Stanisław Gędek, Prof. PRz – Rzeszów University of Technology – Chairman

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Rzeszów University of Technology

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – University of Warsaw

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – SGH Warsaw School of Economics

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Lodz University of Technology

Prof. dr hab. Marek Pietraś – UMCS in Lublin

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Adam Mickiewicz University in Poznań

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Rzeszów University of Technology

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Mineral and Energy Economic Research Institute, Polish Academy of Science

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Polish Naval Academy

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Adam Mickiewicz University in Poznań

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Rzeszów University of Technology

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – University of Zielona Góra

Prof. dr hab. Artur Gruszczak – Jagiellonian University

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Polish Naval Academy

Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski – Rzeszów University of Technology

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Rzeszów University of Technology

Dr hab. Leszek Jesień, prof. CC – Collegium Civitas

Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – University of Lodz

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW – University of Warsaw

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – Mineral and Energy Economic Research Institute, Polish Academy of Science

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – SGH Warsaw School of Economics

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – John Paul II Catholic University of Lublin

Dr hab. Paweł Grata, prof. URz – University of Rzeszów

Dr hab. Beata Molo, prof. nadzw. – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Mineral and Energy Economic Research Institute, Polish Academy of Science

Dr hab. Tomasz Młynarski – Jagiellonian University

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski – University of Warsaw

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Rzeszów University of Technology

Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Rzeszów University of Technology

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski – University of Lodz

Dr hab. Joanna Dyduch – Jagiellonian University

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. URz – University of Rzeszów

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Rzeszów University of Technology

Dr hab. Jakub Zajączkowski – Jagiellonian University

Dr hab. inż. Adam Szurlej – AGH University of Science and Technology

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski – AGH University of Science and Technology

Dr hab. Agnieszka Legucka – Vistula University

Dr hab. Paweł Borkowski – University of Warsaw

Dr hab. Sylwia Mrozowska – University of Gdańsk

Dr hab. Marcin Jurgilewicz – Rzeszów University of Technology

Dr inż. Tomasz Mirowski – Mineral and Energy Economic Research Institute, Polish Academy of Sciences

Dr inż. Adam Masłoń – Rzeszów University of Technology

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, PhD – Rzeszów University of Technology

Mariusz Ruszel, PhD – Rzeszów University of Technology – Secretary of the Scientific Committee