Book of Posters of the 9th Conference

posted in: Bez kategorii | 0

Book of Posters – IX Conference 2024 (PDF)

The book of posters for this year’s edition of our Conference side event has been released. You are warmly invited to have a look at the participants’ submitted entries.

 • 12:00 – 12:20 – Start of the event (request for all participants in the Poster Session to join)
 • 12:20 – 12:35 – Podziemna mineralna karbonatyzacja
 • 12:35 – 12:50 – Dwutlenek węgla jako surowiec – perspektywy rozwoju nowych technologii.
 • 12:50 – 13:05 – Energy Security of Ukraine under war – Pillar for European Energy Security
 • 13:05 – 13:20 – Methods of consumer behavior research in the waste management system for energy saving
 • 13:20 – 13:35 – Odnawialne źródła energii w polityce regionalnej
 • 13:35 – 13:50 – Skupmy się na tym, co już mamy! – rozwój istniejących rozwiązań…
 • 13:50 – 14:05 – Elektrownie jądrowe na Ukrainie: wyzwania w czasie wojny
 • 14:05 – 14:20 – Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej on grid i off grid dla budynku energooszczędnego
 • 14:20 – 14:35 – Energy Companies in Italy and Poland: Overview of the financial performance
 • 14:35 – 14:50 – Tackling energy poverty from different territorial perspectives
 • 14:50 – 15:05 – ENERGY: 4.5.0
 • 15:05 – 15:20 – Przyszłośc magazynowania ciepła
 • 15:20 – 15:35 – Technologiczne ograniczenia w pozyskiwaniu energii geotermalnej z głęboko położonych skał
 • 15:35 – 15:50 – Zastosowania paliwa wodorowego w procesie lakierowania proszkowego
 • 15:50 – 16:05 – Energetyka jądrowa jako filar bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • 16:05 – 16:20 – Badanie sprawności ogniwa paliwowego w zależności od ciśnienia dostarczanego wodoru
 • 16:20 – 16:35 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy energia atomowa to dobre rozwiązanie?
 • 16:35 – 16:50 – Biomasa jako alternatywa dla paliw kopalnych
 • 16:50 – 17:05 – Rola spółdzielni energetycznych w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego
 • 17:05 – 17:20 – Bezpieczeństwo energetyczne, a geodezja
 • 17:20 – 17:35 – Odzysk ciepła ze ścieków – perspektywa opłacalności w systemach instalacji przydomowych
 • 17:35 – 17:50 – „Schrony – Perspektywa rozwoju naprzykładzie miasta Rzeszów”
 • 17:50 – 18:05 – Rola OZE w budowaniu bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego
 • 18:05 – 18:20 – Wodór – pierwiastek pełen potencjału
 • 18:20 – 18:35 – Lithium-ion batteries
 • 18:35 – 18:50 – Bezpieczeństwo energetyczne budynków, a środowisko – droga do neutralności
 • 18:50 – 19:05 – Od odpadów do zasobów – transformacja energetyczna a recykling paliwa jądrowego

 

Księga posterów 2024 IX Konferencja FiPR (1)