Digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym (D. Kałus, Nowa-Energia)

wpis w: inne | 0

W czasopiśmie branżowym “Nowa-Energia” nr 3(57)/2017 ukazał się artykuł autorstwa Dagmary Kałus pt. “Digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym“, w którym znajduje się zapis panelu plenarnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która … Czytaj więcej

Opinia Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza dla Ministerstwa Energii w zakresie koncepcji funkcjonowania klastrów w Polsce

wpis w: inne | 0

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza wziął udział w konsultacjach ekspertyzy Ministerstwa Energii “Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Zainteresowanych odsyłamy do treści opinii dla Ministerstwa Energii przygotowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza: http://www.me.gov.pl/files/upload/27264/17.%20IPE.pdf Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji … Czytaj więcej

Dr Mariusz Ruszel – prelegentem I Konferencji “E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”

wpis w: inne | 0

W dniach 20-21 czerwca 2017 w Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się I Konferencja E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Konferencja stanowi platformę komunikacji i wymiany informacji w zakresie elektromobilności w Polsce. Konferencja ma na celu promocję nowego … Czytaj więcej

Artykuł mgra Dominika Brodackiego – eksperta IPE w czasopiśmie „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” nr 5/223/2017 – Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu

wpis w: inne | 0

Zapraszamy do lektury artykułu Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu autorstwa mgra Dominika Brodackiego – eksperta Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w czasopiśmie branżowym „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” nr 5/223/2017. Artykuł dostępny na stronie: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/06/Analiza-uwarunkowan-rozwoju-w-Polsce-LNG.pdf … Czytaj więcej

Dr Mariusz Ruszel – ekspert IPE prelegentem na VIII Konferencji Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis

wpis w: inne | 0

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VIII Konferencję „Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis”, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Rzeszowie. Moderatorem Konferencji był: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej. Celem konferencji było zaprezentowanie … Czytaj więcej

1 78 79 80 81 82 83 84 88