Sekretarz Stanu w MFiPR potwierdziła udział w VIII Konferencji!

wpis w: inne | 0

Małgorzata Jarosińska – Jedynak potwierdziła udział w VIII Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Małgorzata Jarosińska – Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i … Czytaj więcej

MPWIK Rzeszów Partnerem Wspierającym VIII Konferencję

wpis w: inne | 0

MPWIK Rzeszów Partnerem Wspierającym VIII Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 11 – 12 września 2023 r. Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań … Czytaj więcej

Analiza IPE 2/2023

wpis w: inne | 0

Ukazała się druga analiza IPE 2/2023 napisana przez Panią mgr inż. Martę Malec. Zapraszamy do zapoznania się z nią! Energetyczne wykorzystanie biomasy – polski wkład w OZE  

Sesja Posterowa VIII Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne-filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Sesji Posterowej  VIII Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne-filary i perspektywa rozwoju“. Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego … Czytaj więcej

PERN – krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej

wpis w: inne | 0

PERN jest liderem logistyki surowcowo-paliwowej. Prowadzi działalność w zakresie transportu, magazynowania ropy naftowej i paliw oraz przeładunku i składowania paliw – zarządzamy siecią rurociągów, dysponujemy także morskim terminalem przeładunkowym. Jako Grupa PERN świadczy również usługi w zakresie dozowania dodatków i … Czytaj więcej

CALL FOR PAPERS

wpis w: inne | 0

Redakcja czasopisma naukowego Energy Policy Studies serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.25 Termin przesyłania artykułów do EPS 1(11)2023 trwa do 30 kwietnia 2023 roku. Więcej infromacji na stronie: www.instytutpe.pl/eps

1 4 5 6 7 8 9 10 88