Obecnie organizatorzy są na etapie rozsyłania zaproszeń dla prelegentów z paneli plenarnych. Poniżej znajdują się osoby, które już potwierdziły obecność. Pełna lista będzie znana na początku kwietnia 2017 r.

 

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek - Uniwersytet Zielonogórski

Autor ponad 140. prac naukowych z dziedziny energetyki rozproszonej, w tym kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz kilku książek wydanych staraniem wydawnictwa SPRINGER Londyn, przełożonych na język chiński. Autor i koordynator ponad 20. projektów badawczych, rozwojowych i celowych. Efektem prac badawczo-rozwojowych jest szereg wdrożeń, których wprowadzenie do przestrzeni gospodarczej przyczyniło się do budowy przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. W efekcie prowadzonej działalności wdrożeniowej otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Innowacyjna Osobowość Roku 2015, wyróżnienie przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Członek Naukowej Rady Doradczej przy GK PGNiG, ministerialnej (MNiSW) komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0 oraz Rady Narodowego Kongresu Nauki. Przewodniczący Zespołu ds. Elektromobilności przy Dyrektorze NCBiR. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za Działalność na rzecz rozwoju polskiej energetyki.

Dr Paweł Kowal

Paweł Kowal (ur. 1975 w Rzeszowie), politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Współpracuje z Antioch University w USA, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2012 założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Wykłada w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”.

Marek Balcer - Prezes Zarządu - Geotermia Mazowiecka

Mgr inż. Marek Balcer – urodzony 15 kwietnia 1960 r. w Żyrardowie. Absolwent Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych w zakresie Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1985 r. W latach 1990-1994 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Żyrardowa. W zakres obowiązków służbowych wchodziła odpowiedzialność za całą infrastrukturę techniczną miasta ze szczególnym uwzględnieniem spraw energetycznych. Współtwórca powstałej w 1995 r. "Geotermii Mazowieckiej" S.A. z siedzibą w Mszczonowie. Do chwili obecnej pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Maciej Kołaczkowski - World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w sektorze paliwowym oraz relacje z szefami wiodących firm paliwowych. Ponadto, kształtuje intelektualną agendę w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Od 2015 roku zarządza projektem mającym na celu drastyczne obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu niezbędnego do produkcji ropy i gazu, w którym uczestniczą liderzy firm produkujących ok. 25% ropy na świecie. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategią handlową i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

Rafał Budweil - Prezes Triggo

Rafał Budweil - Prezes Triggo

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Śląska

Paweł Turowski - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Paweł Turowski - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

Marcin Korolec - Prezes Fundacji Pojazdów Elektrycznych

Marcin Korolec - Prezes Fundacji Pojazdów Elektrycznych. Minister Środowiska 2011-2013.

Olgierd Dziekoński

Doradca Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Architekt, urbanista; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;1975, absolwent; Salzburg Seminar 1987 r. (również wykładowca  -1993 r.), Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego; 1974 – 1984. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-2010, odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę  przestrzenną i  nieruchomości, nadzór budowlany. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015,  odpowiedzialny za koordynacją prac doradców Prezydenta, organizację Forum Debaty Publicznej, legislację w sferze innowacyjności, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego,  a także za problematykę rozwoju  gospodarczą, rynku energii i MŚP. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie.

PRELEGENCI PANELI TEMATYCZNYCH:

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Adam Szurlej - Akademia Górniczno-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Dawid Cycoń - Prezes ML System

Dr Marcin Sienkiewicz - Towarowa Giełda Energii, Dyrektor Hub Polska

Adrian Kondaszewski - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bolesław Pałac - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszów