Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Morawskiego 19
35-321 Rzeszów
biuro(at)instytutpe.pl

NIP: 5170369959
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

Konto bankowe
mBank
26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Katarzyna Rozmus
Asystent Projektów

Kontakt dla mediów w sprawie komentarzy i opinii ekspertów:
dr Mariusz Ruszel – Prezes Zarządu
Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
mruszel(at)instytutpe.pl
tel. + 48 17 85 77 907