Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Bruna 19
35-321 Rzeszów
ipeil@instytutpe.pl
tel. + 48 17 85 77 907

NIP: 5170369959
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

Konto bankowe
mBank
26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

 

dr Mariusz Ruszel – Prezes Zarządu
Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza