ROBOCZA WERSJA PROGRAMU (DRAFT)

 

01.04.2019 r. – PANELE PLENARNE

8:30-9:15 Rejestracja uczestników Konferencji

 

9:15-9:30
Otwarcie Konferencji

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
 • dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
 • dr Mariusz Ruszel – Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

9:30-9:45
Wręczenie Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – energetyczne – za projekt dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego do Europy dla Pana Larsa Chr. Lilleholta Ministra Energii i Klimatu Królestwa Danii – wysąpienie w imieniu Ministra Thomas Rizk – Minister Radca, Regionalny Koordynator ds. Handlowych na Europę Środkową i Wschodnią

9:45-10:00
Keynote speaker dr Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

 

10:00 – 11:00
Panel I – Strategiczne znaczenie Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

 • dr Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Wojciech Hann – Członek Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Paweł Jakubowski – Prezes Polskie LNG
 • Ireneusz Łazor – Dyrektor PGNiG Supply & Trading w Londynie

11:00-11:15 Rozmowa z Igorem Wasilewskim – Prezesem PERN

Moderator: Wojciech Jakóbik – BiznesAlert

 

11:15-11:30 Przerwa na kawę

 

11:30 – 13:00
Panel II  – Jakie źródła gazu dla państw Trójmorza

 • prof. Jakub Godzimirski – Norwegian Institute of International Affairs
 • Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum
 • dr Marcin Sienkiewicz – Z-ca Dyrektora Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii

Podsumowanie: dr Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Moderator: dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska

 

13:00-13:45  Przerwa obiadowa

 

13:45 – 15:00
Panel III – Energetyka wiatrowa jako dźwignia rozwoju gospodarczego w Polsce

 • Zbigniew Gryglas – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Mariusz Witoński – Prezes Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Piotr Mirek – Wiceprezes Tele-Fonika Kable
 • Sławomir ŻygowskiWiceprezes General Electric Power Poland
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy PKN Orlen

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: Wojciech Jakóbik – BiznesAlert

 

15:00-15:15 Przerwa na kawę

 

15:15 – 16:30
Panel IV – Elektromobilność – łańcuch wartości systemów ładowania

Keynote sesji: Tomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa Asseco Poland

 • Michał Maćkowiak –  Dyrektor ds. Innowacji Rafako S.A.
 • Jakub Miller – Dyrektor InnoEnergy Central Europe Polska Sp. z o.o.
 • prof. Piotr Moncarz – Stanford University
 • Jan Kamoji-CzapińskiDyrektor Obszaru Inwestycji Bezpośrednich PAIH
 • dr hab. inż. Marek MarcinekPolitechnika Warszawska
 • Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Grupy Azoty

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: Włodzimierz Hrymniak – Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych Polski Fundusz Rozwoju

 

16:15-16:30 Przerwa na kawę

 

16:30 – 17:45
Panel V – Integracja rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej – szanse czy zagrożenia

 • dr Rafał Gawin – Dyrektor Urząd Regulacji Energetyki
 • dr Artur Kopijkowski-Gożuch – Dyrektor Zarządzający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja
 • Rober Choma – Prezes PGE Obrót
 • Maciej Jakubik – Dyrektor Central Europe Energy Partners
 • Grzegorz Wrona – Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego Grupa 590

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: dr inż. Błażej Olek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

20:00  –  Bankiet


02.04.2019 r. PANELE TEMATYCZNE (równoległe)

Sala V-2

9:00-10:30  Panel 1.1. Lokalna dystrybucja gazu skroplonego LNG

 • prof. Jakub Godzimirski – Norwegian Institute of International Affairs – Światowe trendy w LNG a bezpieczeństwo energetyczne
 • Tymoteusz Pruchnik – Prezes Gas-Trading
 • Tomasz Matan – Dyrektor PGNiG Obrót Detaliczny
 • Tadeusz Tański – Dyrektor Polskie LNG
 • dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza – Wyzwania związane z lokalną dystrybucją LNG
 • Paweł Firlej – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor naczelny BiznesAlert

 

10:30- 10:45   Przerwa na kawę

 

10:45-12:15  Panel 1.2. – Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Keynote panelu: Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

 • prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański – Ochrona morskiego systemy dostaw nośników energii. Rozwiązania prawne, organizacyjne i szkoleniowe
 • Marek Hanus – Dyrektor Oddziału w Sanoku PGNiG – Potencjał gazu ziemnego w województwie Podkarpackim
 • dr Rafał Miętkiewicz – AMW – Gaz z morza – inklinacje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • dr Rafał Gawin – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki – Bezpieczeństwo dostaw dla klienta końcowego – sprzedaż rezerwowa
 • dr hab. inż. Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska – Ocena krajowego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

 

12:15-13:00 Sesja posterowa połączona z przerwą obiadową

 

13:00-14:30  Panel 1.3. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Keynote panelu: prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej – Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu transatlantyckim

 • dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej w XXI wieku: wymiar geopolityczny
 • dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawki – Przyszłość polityki energetycznej UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
 • dr Łukasz Lewkowicz – UMCS – Trójmorze jako projekt integracji energetycznej państw Europy Środkowej – analiza priorytetowych projektów energetycznych przyjętych na szczycie państw Trójmorza w Bukareszcie
 • dr Justyna Misiągiewicz – UMCS – Nowe projekty infrastruktury gazociągowej w Europie. Implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 • dr Ilona Przybojewska – Uniwersytet Jagielloński Środki solidarnościowe w nowym unijnym rozporządzeniu dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego

Pytania i dyskusja: 15 min.

Moderator: dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

 

14:30-14:45 Przerwa na kawę

 

Sala V-5

9:00-10:30 Panel 2.1. Transformacja społeczna i innowacyjność sektora energii

Keynote panelu: dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski – Dyskurs o polityce energetycznej – między bezpieczeństwem narodowym a gospodarstwem domowym

 • dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz, mgr inż. Bartosz Saj – – Politechnika Rzeszowska – Wpływ polityki energetycznej na zmiany klimatu w opinii młodzieży województwa podkarpackiego
 • dr Cezary Kościelniak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Maciej Chrzanowski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Możliwości i bariery kreacji nowych rozwiązań dla sektora energetycznego w ramach przedsiębiorstw typu start – up w Polsce i Europie
 • dr Joanna Stec-Rusiecka – Politechnika Rzeszowska – Systemy zarządzania, jakością w wybranych przedsiębiorstwach energetycznych
 • inż. Alicja Kardasz – Politechnika Rzeszowska – Norweski model naftowy i Polscy liderzy w dziedzinie IT – Czyli jak nawiązać skuteczną współpracę? Czego Polska może uczyć się od Norwegii i co Polska może zaoferować w zamian

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: dr Cezary Kościelniak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

10:30-10:45 Przerwa na kawę

 

10:45-12:15  Panel 2.2. Technologie dla czystego powietrza

Keynote panelu: dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – Technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza w Polsce

 • dr inż. Janusz Zyśk, dr hab. Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza – Wskaźniki emisyjności dla technologii stosowanych w indywidualnych systemach grzewczych – mity i rzeczywistość
 • dr inż. Katarzyna Szramowiat – Sala – Akademia Górniczo-Hutnicza – Charakterystyka składu chemicznego cząstek emitowanych ze źródeł stacjonarnych i mobilnych
 • mgr inż. Adam Nocoń – Uniwersytet Śląski – Szanse i zagrożenia stosowania kotłów 5 klasy na paliwa stałe
 • dr inż. Michał Karch – Akademia Górniczo-Hutnicza – Możliwości redukcji niskiej emisji dzięki zastosowaniu pomp ciepła

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 

12:15-13:00 Sesja posterowa połączona z przerwą obiadową

 

13:00-14:30 Panel 2.3. Ciepłownictwo oraz efektywność

 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk – Politechnika Łódzka – Wybrane działania podnoszące efektywność energetyczną w PGE GiEK Oddział elektrownia Bełchatów
 • dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak – Politechnika Wrocławska – Prognozowanie godziny o maksymalnym zużyciu gazu dla kotłowni zasilającej w ciepło budynki mieszkalne 
 • dr inż. Bożena Babiarz – Politechnika Rzeszowska – Bezpieczeństwo dostaw ciepła w ujęciu technicznym 
 • mgr Ewelina Dec – Politechnika Rzeszowska – Aspekty wykorzystania ciepła odpadowego w systemach chłodzenia 

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska

 

14:30-14:45 Przerwa na kawę

 

Sala V-6

9:00-10:30 Panel 3.1. Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej cz. I

 • dr inż. Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne samowystarczalne energetycznie – marzenie czy realna możliwość? 
 • inż. Wróblewski Jakub, prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska – Energochłonność systemów wodociągowych i oczyszczalni ścieków 
 • dr Marzena Hajduk – StelmachowiczPolitechnika Rzeszowska – Audyt energetyczny jako element optymalizacji energetycznej w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
 • inż. Robert Nędza – MPWiK Rzeszów – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie
 • mgr inż. Tomasz Barłóg Grundfos Pompy Sp. z o.o. – Audyt energetyczny systemów pompowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych na przykładzie doświadczeń firmy Grundfos Pompy Sp. z o.o.

Pytania i dyskusja: 30 min.

Moderator: Dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

 

10:30-10:45 Przerwa na kawę

 

10:45-12:15 Panel 3.2. Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej cz. II

 • Dawid Cycoń – Prezes ML System – Innowacyjne rozwiązania techniczne dedykowane dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
 • mgr inż. Paweł Kempny – Aspamet – Bezobsługowe, bezolejowe turbiny gazowe
  z łożyskami powietrznymi jako alternatywa w sytuacji rosnących kosztów robocizny oraz energii 
 • inż. Michał Roksela, prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska – Energochłonność napowietrzania w reaktorach biologicznych pracujących w technologii osadu czynnego 
 • mgr inż. Maciej Kita – TIM II Maciej Kita – Zastosowanie agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków
 • mgr inż. Bartosz Łuszczek – MPWiK Kraków- Gospodarka energetyczna w krakowskich oczyszczalniach ścieków

Pytania i dyskusja: 20 min.

Moderator: dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

 

12:15-13:00 Sesja posterowa połączona z przerwą obiadową

 

13:00-14:30  Panel 3.3. Odnawialne źródła energii

Keynote panelu: dr Michał Łęski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dyrektywa REDII a cel OZE 2030

 • dr inż. Anna Manowska – Politechnika Śląska – Odnawialne źródła energii w krajowym miksie energetycznym 
 • dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska – Analiza doświadczeń skandynawskich w zakresie projektowania energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym 
 • dr Jadwiga Nycz-Wróbel – Politechnika Rzeszowska – System EMAS jako narzędzie wspierające realizację polityki energetycznej
 • mgr Dominik Brodacki – Uniwersytet Warszawski ­- Uwarunkowania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • mgr Marta Wątor – Bętkowski – Uniwersytet Warszawski – Rozwój odnawialnych źródeł energii w Danii

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

 

14:30-14:45    Przerwa na kawę

 

Sala V-7

9:00-10:30 Panel 4.1. Polityka energetyczna wybranych państw

Keynote panelu: dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ

 • dr hab. Agnieszka Legucka – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Strategiczne różnice celów Niemiec i Rosji wokół Nord Stream 2 
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński – Stan i perspektywy rozwoju sektora gazu ziemnego w Chinach 
 • dr hab. Joanna Dyduch – Uniwersytet Jagielloński Innowacyjność technologiczna a bezpieczeństwo energetyczne – przypadek Izraela 
 • dr hab. Ewa Trojnar – Uniwersytet Jagielloński – Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Japonii 
 • dr Dominiki Hejj – Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego – Rozbudowa elektrowni atomowej w Paks – znaczenie i perspektywy 
 • mgr Anna Kucharska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – Bezpieczeństwo energetyczne Lichtensteinu – między Szwajcarią a Unią Europejską

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: dr hab. Sylwia Mrozowska – Uniwersytet Gdański

 

10:30-10:45    Przerwa na kawę

 

10:45-12:15    Panel 4.2. Nowe technologie w sektorze energii

Keynote panelu: dr Janusz Jureczka – Państwowy Instytut Geologiczny  – Program Geo-Metan – szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem metanu z pokładów węgla

 • dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska – Percepcja barier rozwoju elektromobilności w kontekście postaw ekologicznych mieszkańców woj. podkarpackiego
 • dr inż. Mikołaj Oettingen – Akademia Górniczo-Hutnicza – Modelowania kosztów torowego cyklu reaktorowego dla reaktora PWR 
 • mgr inż. Krzysztof Sornek – Akademia Górniczo-Hutnicza –  Bezzałogowy statek powietrzny zasilany energią słoneczną dedykowany do zastosowań cywilnych i innych 
 • mgr inż. Patryk Palej – Akademia Górniczo-Hutnicza – Analiza hybrydowego systemu opartego o odnawialne źródła energii
 • mgr Marcin Kamiński – Uniwersytet Warszawski/PGNiG S.A. – Wybrane regulacyjne aspekty rozwoju „gazomobilności”

Pytania i dyskusja: 20 min.
Moderator: dr Ewa Mataczyńska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

 

12:15-13:00 Sesja posterowa połączona z przerwą obiadową

 

13:00-14:30 Panel 4.3. Wspólny rynek energii Unii Europejskiej

 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim sektorze energetycznym 
 • dr Robert Zajdler – Politechnika Warszawska – Kodeksy sieci rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska – Szkoła Główna Handlowa – Bezpieczeństwo energetyczne na rynku gazu ziemnego
 • mgr Rafał Bajczuk – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów WschodnichNiemiecka transformacja energetyczna w latach 2010 – 2018. Osiągnięcia i wyzwania
 • mgr Ewelina Morawska – Uniwersytet Jagielloński – Rozwój sektora LNG w Rosji: wyzwania i kierunki 

Dyskusja i pytania: 20 min.

Moderator: dr hab. Agnieszka Legucka – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

14:45-16:15 Panel 4.4. Bezpieczeństwo energetyczne – perspektywa studencka

 • mgr Aleksandra Pawłowicz – Uniwersytet Wrocławski – Działania państw na rzecz obniżania kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w kontekście reguł pomocy publicznej
 • mgr Małgorzata Piekarska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – PPP w gospodarce odpadami
 • mgr Marcel Błoch – Uniwersytet Wrocławski – Energetyka węglowa – źródło ukrytych kosztów
 • Dariusz Krzęcio – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Koncepcja Bezpieczeństwa Energetycznego Polski jako składowej części bezpieczeństwa społecznego
 • Radosław Świerszczyński – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Analiza działań obronnych państwa w sektorze energetyki
 • inż. Jarosław Sołtyk – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Jest rok 2020 nastąpiła awaria techniczna gazociągów w Norwegii, spadek wydobycia gazu w Holandii oraz wojna domowa w Katarze
 • Aneta Stabryła – Uniwersytet Rzeszowski
 • Joanna Sawicka – Uniwersytet Rzeszowski

Moderator: mgr Anna Kucharska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

 

14:45-15:30 Panel moderatorów

 

16:15 Zakończenie Konferencji

 

SESJA POSTEROWA – 02.04.2019 r.

Sesja posterowa:

 

 • Poster nr 1 – dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, Mgr inż. Dominika Siwiec, mgr inż. Karolina Czerwińska – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Doskonalenie efektywności ekonomiczno-energetycznej procesów produkcyjnych
 • Poster nr 2 – dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH, mgr inż. Tomasz Cieślik, mgr inż. Przemysław Wnęk –Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wpływ rozbudowy systemu dystrybucji gazu ziemnego na ograniczenie niskiej emisji
 • Poster nr 3 – dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH, mgr inż. Oleksandr Boiko, mgr inż. Rafał Biały – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  – Rynek gazu ziemnego w Ukrainie: zagrożenia i perspektywy rozwoju
 • Poster nr 4 – dr hab. inż Adam Szurlej prof. AGH, inż. Michał Fedor – Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Automatyzacja sterowania przepływem gazu w sieciach przesyłowych
 • Poster nr 5 – dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH, mgr inż. Klaudia Metelska, mgr inż. Rafał Biały – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  – Sektor gazu ziemnego w krajach V4 i Ukrainy
 • Poster nr 6 – dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH, mgr inż. Michał Kuk, mgr inż. Edyta Kuk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  – Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników atmosferycznych
 • Poster nr 7 – dr inż. Joanna Czarnota, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza-  Tlenowy osad granulowany – energooszczędna technologia oczyszczania ścieków
 • Poster nr 8 – dr inż. Elżbieta Rybak-Wilusz , mgr inż. Paweł Kut – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, mgr inż. Paulina Sawicka-Chudy–Uniwersytet Rzeszowski – Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce
 • Poster nr 9 – dr inż. Elżbieta Rybak-Wilusz, mgr. inż. Paweł Kut, inż. Jakub Gargała ­
  -P
  olitechnika Rzeszowska im. Ignacego –Diagnostyka termowizyjna wyznacznikiem jakości budynku
 • Poster nr 10 – dr inż. Piotr Janusz, mgr inż. Mateusz Kosior, inż. Michał Nadstawny
  Akademia Górniczo-Hutnicza – Produkcja paliw płynnych z gazu ziemnego: perspektywy i zagrożenia
 • Poster nr 11 – dr inż. Tomasz Włodek, inż. Wojciech Panek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Analiza możliwości wpływu wodoru na pracę systemu przesyłowego gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce
 • Poster nr 12 – dr Natalia Gerasymchuk – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Organizacyjno-ekonomiczne podstawy kształtowania zasobooszczędnego mechanizmu rozwoju kompleksu rolniczoprzemysłowego
 • Poster nr 13 – dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Katarzyna Szpiech, Weronika Świeca – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  – Ubóstwo energetyczne, jako wyzwanie w kontekście realizacji strategii klimatyczno-energetycznej
 • Poster nr 14 – mgr inż. Marek Stelmachowicz, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, – – – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Metodologia doboru instalacji fotowoltaicznej
 • Poster nr 15 – mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Karolina Markiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Analiza zastosowania wybranych stopów przewodników elektrycznych w sieciowej energetyce wysokonapięciowej Grupy Wyszehradzkiej
 • Poster nr 16 – inż. Wioleta Zwierzykowska, inż. Jarosław Sołtyk, inż. Patryk Bęben
  – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Jest rok 2020 nastąpiła awaria techniczna gazociągów w Norwegii, spadek wydobycia gazu w Holandii oraz wojna domowa w Katarze
 • Poster nr 17 – inż. Wojciech Filek, inż. Justyna Płotek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Porównanie właściwości elektrochemicznych materiałów anodowych na bazie związków molibdenu dla ogniw typu Na-ion
 • Poster nr 18 – inż. Alicja Bednarczyk, inż. Aleksandra Górnisiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w KrakowieMateriał katodowy Na4,32Mn9O18 o strukturze tunelowej do ogniw Na-ion
 • Poster nr 19 – inż. Weronika Buchała -​ Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie – Opracowanie niskotemperaturowej metody syntezy oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych LiNi0,6Co1-zAlzO2 – materiałów katodowych dla akumulatorów litowych”
 • Poster nr 20 – inż. Agata Czosnowska, inż. Aleksandra Zając – Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w KrakowieNaFe0,5Ni0,25Mn0,25O2 – potencjalny materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion
 • Poster nr 21 – inż. Paulina Szczyrba, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –  Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków na cele energetyczne
 • Poster nr 22 – inż. Gabriela Kuśmierska, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza-  Kofermentacja osadów ściekowych jako źródło energii w oczyszczalni ścieków
 • Poster nr 23 – inż. Kamil Lukaszczyk, inż. Paweł Kryczyk – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Możliwości wykorzystania metanu pokładów węgla w elektrowniach z blokami gazowymi
 • Poster nr 24 – Roksana Pintal, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Proces termicznej hydrolizy osadów ściekowych jako element intensyfikacji fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków
 • Poster nr 25 – inż. Paulina Maliszewska – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Aspekty gospodarki cieplnej obiektów służby zdrowia
 • Poster nr 26 – inż. Gabriela Lampart, Katarzyna Rozmus – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Infrastruktura LNG we Francji – analiza możliwości
 • Poster nr 27 – inż. Wojciech Panek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Analiza możliwości wpływu wodoru na pracę sytemu przesyłowego gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce
 • Poster nr 28 – Paweł Węgrzyn, Jakub Prugar Uniwersytet Rzeszowski – Podziemne Magazyny Gazu w Polsce, a Europie Zachodniej – analiza możliwość
 • Poster nr 29 – Przemysław Ogarek, Dominik Michalik, Paweł Padykuła – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Projekt gazociągu Baltic Pipe z perspektywy Królestwa Danii
 • Poster nr 30 – Adrian Igielski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Optymalizacja energetyczna architektury wobec standardów energooszczędności
 • Poster nr 31 – Aneta Stabryła, Aleksandra Chromiec, Joanna Sawicka – Uniwersytet Rzeszowski – Projekty energetyczne w medycynie.
 • Poster nr 32 – Paulina Potyrańska, Justyna Puzio, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wpływ fotowoltaiki na realizację pakietu klimatycznego-energetycznego na przykładzie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Poster nr 33 – Natalia Siorek, Norbert Drążek –  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Strategia energetyczno-klimatyczna gminy Boguchwała
 • Poster nr 34 – Karolina Rojek, mgr inż. Marek Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wybrane aspekty wykorzystania OZE w gminach Zarzecze i Rokietnica
 • Poster nr 35 – Agnieszka Puć, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Realizacja strategii klimatyczno-energetycznej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Poster nr 36 – Wojciech Sajdak, Maciej Ozimek, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Strategia dywersyfikacji taboru autobusowego jako odpowiedź na wyzwania klimatyczno energetyczne  – przypadek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Rzeszowie

 

Poniżej znajduje się program z III edycji Konferencji (2018) wraz z Księgą Abstraktów.

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĘGA ABSTRAKTÓW


FIPR LOGOSY 2019 13 nowy uklad 14.cdr01 Strona 1