Program Konferencji zostanie upubliczniony w połowie marca 2019 r.

Planowany termin IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 1-2 kwietnia 2019 r.

PANELE PLENARNE – 01.04.2019 r.

PANELE TEMATYCZNE(równoległe) – 02.04.2019 r.

SESJA POSTEROWA – 02.04.2019 r.

Poniżej znajduje się program z III edycji Konferencji (2018) wraz z Księgą Abstraktów.

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĘGA ABSTRAKTÓW