Szczegółowy program zostanie opublikowany w 2018 r.

 

16 kwietnia 2018 r. (10.00-19.00)

Rozpoczęcie konferencji

Panel plenarny I

Panel plenarny II

Panel plenarny III

Bankiet (zaproszenia) – 20.00

 

17 kwietnia 2018 r. (9.00-17.30)

Panel tematyczny I

Panel tematyczny II

Panel tematyczny III

Panel tematyczny IV

Panel tematyczny V

Panel tematyczny VI

Sesja posterowa

Panel podsumowujący