Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – przewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Katarzyna Rozmus – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów” – sekretarz komitetu organizacyjnego