Organizatorzy
Patronat honorowy
Patronat medialny

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas paneli plenarnych (pierwszy dzień) poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do lokalnego kontekstu lokalizacji województwa podkarpackiego, które odgrywa strategiczną rolę w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. W 2016 r. Ukraina po raz pierwszy nie zakupiła gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. Z tego względu zasadne jest podjęcie dyskusji dotyczącej roli: terminalu LNG, projektu Baltic Pipe, polskich i ukraińskich magazynów gazu ziemnego, a także rozbudowy infrastruktury energetycznej. Przewiduje się w panelach plenarnych dyskusję nad kształtem rozwoju projektu elektromobilności, a w szczególności budowanie pozycji konkurencyjnej polskich firm na rynku krajowym oraz zagranicznym. Rozwój elektromobilności w sposób bezpośredni łączy się z elektroenergetyką, sektorem IT oraz rozbudową infrastruktury energetycznej i pojemności baterii. Rzeszów jest miastem wpisującym się w budowę nowoczesnego transportu niskoemisyjnego. Pojawiające się regulacje prawne związane z elektromobilnością stawiają koleje wyzwania nie tylko przed branżą energetyczną. Pojawia się również pytanie o przyszłość sektora naftowego oraz kierunki rozwoju transformacji energetycznej.

Natomiast podczas paneli tematycznych (drugi dzień) przewiduje się podjęcie tematyki związanej z: bezpieczeństwem energetycznym, transformacją energetyczną, rynkiem energii, wydobyciem surowców energetycznych, polskimi kompetencjami w sektorze usług energetycznych, przyszłością paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, nowymi technologiami, digitalizacją sektora energii oraz elektromobilnością.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydenta Miasta RzeszowaWojewody PodkarpackiegoMarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronat medialny udzieliły: Rzeczpospolita, TVP3 RzeszówPolskie Radio RzeszówCentrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), BiznesAlert.pl, „Nowa Energia”, „Napędy i Sterowanie”Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.plEuractiv.pl, GlobEnergia.pl GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia i Recykling”, „Energetyka”, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio CentrumWiadomości Naftowe i GazowniczeMój Rzeszów - Portal miejski.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość publikacji artykułów naukowych w czasopismach naukowych oraz publikacji zbiorowej. Pełna lista czasopism zostanie opublikowana pod koniec 2017 r.

Firmy zainteresowane współpracą w charakterze sponsora konferencji prosimy o kontakt: mruszel@instytutpe.pl

Pytania i współpraca: konferencja@instytutpe.pl

Pytania organizacyjne prosimy kierować do p. Katarzyny Rozmus (sekretarz komitetu organizacyjnego): konferencja2018@instytutpe.pl

Przypominamy II edycję (2017):