Dr Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – przewodniczący komitetu

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Justyna Stecko – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Dominik Brodacki – Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj – Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Marek Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Maciej Sznajder – absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Maciej Hodór – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Karolina Filipek – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Paulina Pochwatka – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Karolina Murdza – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Iwona Filimowska – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Gabriela Podolec – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Katarzyna Rozmus – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów”

Sebastian Podmiotko – student Uniwersytetu Rzeszowskiego

Paweł Węgrzyn – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

 

WOLONTARIAT

Patrycja Cypcarz – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Iwona Niedziałek – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Paweł Dziedzic – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Jakub Prugar – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Matusz Kubicki – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów”

Beata Kwietniewska – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów”

Justyna Meder – Studenckie Koło Naukowe „Młodych Ekonomistów”

Marzena Szawara – Studenckie Koło Naukowo-Badawcze „Tuptuś”

Katarzyna Sagan – Studenckie Koło Naukowo-Badawcze „Tuptuś”

Karolina Ciołek – studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tomasz Łusiewicz – student Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Katarzyna Czuja – studentka Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza