Nowa Energia nr 2/56/2017 – klastry-energii-korzysci-i-szanse-realizacji (dr Ewa Mataczyńska)

Nowa Energia nr 1/55/2017 – Rozwój i perspektywy sektora elektromobilności w Holandii (mgr Dominik Brodacki)

Nowa Energia nr 4/52/2016 – Potencjał sektora elektromobilności w Austrii i Szwajcarii – wnioski dla Polski (mgr Anna Kucharska, dr Mariusz Ruszel)

Informacje o ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polityka energetyczna UE – filary i perspektywa rozwoju” (25-26 kwietnia 2016 r.):

http://www.radio.rzeszow.pl/wydarzenia-kulturalne/wydarzenie/3682-konferencja-naukowa-polityka-energetyczna-unii-europejskiej-filary-i-perspektywa-rozwoju

http://www.cire.pl/kalendarium,1,konferencje-i-seminaria.html

http://wysokienapiecie.pl/oportalu/patronaty/1276-konferencja-polityka-energetyczna-unii-europejskiej-filary-i-perspektywa-rozwoju-25-26-04-2016-rzeszow

http://www.reo.pl/kalendarium/ogolnopolska-konferencja-naukowa-polityka-energetyczna-unii-europejskiej-filary-i-perspektywa-rozwoju–G0JcuE

http://prawo-energia.pl/kalendarium

https://cenerg.ien.com.pl/wydarzenia/events/polityka-energetyczna-unii-europejskiej-filary-i-perspektywa-rozwoju-1784

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/14626/konferencja-polityka-energetyczna-unii-europejskiej-filary-i-perspektywa-rozwoju

http://energetyka.inzynieria.com/cat/1/art/47062/polityka-energetyczna-unii-europejskiej–ndash–filary-i-perspektywa-rozwoju

http://www.cire.pl/item,125929,8,0,0,0,0,0,konferencja-polityka-energetyczna-unii-europejskiej—filary-i-perspektywa-rozwoju–25—26-kwietnia-2016-r-politechnika-rzeszowska.html4

http://energetyka.inzynieria.com/m/129/cat/40/c/kalendarium/

http://www.fibre.org.pl/post/polityka-energetyczna-ue-20160319/

http://www.pomia.pl/start-rz/147-miasta/rzeszow/lokalne/3863-polityka-energetyczna-ue-filary-i-perspektywy-rozwoju-zglos-swoj-referat