Seminarium „Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii”

wpis w: inne | 0

10 października 2019 r. miało miejsce seminarium „Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Udział w wydarzeniu wzięła Anna Kucharska jako przedstawiciel Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Seminarium zainaugurował wykład dr Sławomira Kopcia z AGH pt. Doświadczenia użytkowników w obszarze wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, z punktu widzenia operatora, użytkownika oraz zarządzającego klastrem. W dalszej części wydarzenia miały miejsce warsztaty dla uczestników, którzy prowadzili obrady przy dwóch tematycznych:

  1. Systemy teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrem
  2. Analiza danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz wsparcia rozwoju klastrów (m.in. sposoby pozyskiwania danych, predykcja krótko- i średnioterminowa, eksploracja danych)

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci przedsiębiorstw i inicjatyw energetycznych zajmujących się tematyką klastrów energii, a także przedstawiciele administracji, nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem energetyki rozproszonej.

Wydarzenie zalicza się czwartego z cyklu seminariów odbywających się w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

IMG_20191010_135716c