Praktyki studenckie online w Instytucie Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

wpis w: inne | 0

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do odbycia praktyk online absolwentów oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych problematyką sektora energii. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym. Komplet dokumentów prosimy wysłać w wersji elektronicznej (skany) na adres mailowy: biuro@instytutpe.pl wpisując w temacie „Praktykant”. Instytut zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Polityka prywatności Instytutu: http://www.instytutpe.pl/polityka-prywatnosci/

ipe-slider-praktyki