Księga abstraktów – możliwość publikacji abstraktu

wpis w: inne | 0

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w III Ogólnopolską Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do publikacji w  Księdze Abstraktów

Abstrakty dotyczyć muszą prezentowanych referatów/wystąpień/posterów naukowych i powinny być sporządzone w języku polskim i angielskim (prosimy zadbać o odpowiedni poziom językowy). Abstrakty należy sporządzić i wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: ksiega@instytutpe.pl

Księga abstraktów zostanie opublikowana około 10 kwietnia 2018 r. w wersji elektronicznej i tego samego dnia będzie rozesłana do uczestników Konferencji.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ABSTRAKTÓW DO KSIĘGI ABSTRAKTÓWPOBIERZ TUTAJ (PDF)

FORMATKA DO ABSTRAKTÓWPOBIERZ TUTAJ (DOC)