Komentarz kmdra ppor. dra Rafała Miętkiewicza w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych” nr 12(230)/2017

wpis w: inne | 0

Komentarz IPE nr 2/2017 pt. Wykorzystanie systemów bezzałogowych w zabezpieczeniu obiektów IK odpowiedzialnych za dostawy surowców energetycznych w środowisku morskim kmdra ppor. dra Rafała Miętkiewicza – kierownika Zakładu Działań Morskich (Instytut Operacji Morskich) na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza ukazał się w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych” nr 12(230)/2017. Zapraszamy do lektury.

Polecamy czasopismo branżowe: http://www.wnig.pl/

logo-wnig