Kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz – ekspertem Instytutu

wpis w: inne | 0

rmEkspertem Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza został kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz.

Kierownik Zakładu Działań Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny wykorzystania systemów bezzałogowych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach na morzu, w tym ochrony morskich obiektów infrastruktury krytycznej (głównie energetycznej).

http://www.instytutpe.pl/eksperci/